Loading...

חומרים פעילים - אלקלואידים נגזרי אורניטין

חומצת האמינו אורניטין וניגזרותיה מהוות את אבן היסוד לבנייתם של אלקלואידים שונים בעלי חשיבות רבה מבחינה יישומית (ניקוטין, היוצין, קוקאין ונוספים).
הקבוצה החשובה ביותר שביניהם, לפחות מנקודת המבט של התעשייה הפרמצבטית, הינה קבוצת האלקלואידים הטרופניים (Tropane)הכוללת , בין השאר, את האטרופין, היוציאמין והיוצין. אלקלואידים אלה, ועוד כ- 30 נוספים, נמצאים בצמחים ממשפחת הסולניים דוגמת הדטורה, השיכרון ואטרופה בלה-דונה.

האלקלואידים של צמח הטבק:
אלקלואידם אלה, המופקים ממינים שונים של הצמח Nicotiana, מזוהים עם נוכחותה של טבעת פירולידינית (ממקור אורניטין) או עם טבעת פיפרידינית (ממקור ליזין) כאשר הקבוצה הראשונה מיוצגת ע"י ניקוטין בעוד שהשנייה מיוצגת ע"י אנאבסין בהתאמה.
חומרים אלה אינם משמשים למטרות רפואה אך נחקרו רבות.