Loading...

האמידים הם נגזרות של אמינים. האמינים הם נגזרות של אמוניה בהן אחד, שניים או שלושה אטומי מימן מוחלפים באטומי פחמן או שרשרת פחממנית. האמידים מכילים קבוצת קרבוניל (C=O) הקשורה לאטום חנקן או לקבוצת אמין, וניתן להגדיר אותה כך: CONH.