Loading...

חומרים פעילים - אנטוציאנידינים ואנטוציאנינים

האנטוציאנידינים הם פלבונואידים הקרובים מבחינה מבנית לקבוצת הפלבונים. הגליקוזידים שלהם ידועים בשם Anthocyanins, ושם זה מקורו ביוונית (פרח = Antho, כחול = Kyanos).
האנטוציאנידינים הנם פיגמנטים מסיסי לשד (sap). הצבע הספציפי של הצמח נקבע על פי רמת ה- PH של הלשד.

המונח פרואנטוציאנידינים מקורו בתהליך החמצוני היוצר אנטוציאנידינים בעלי צבע אדום, המתרחש כאשר מחממים טאנינים דחוסים בתמיסה חומצית.

פרואנטוציאנידינים עשויים להיות מורכבים מ- 2 עד 50 יחידות פלבונואידיות, ולעתים אף יותר. לעתים מכנים תרכובות אלה בשם OPC) Oligomeric Proanthocyanidins).