Loading...

חומרים פעילים - תרכובות פנוליות

פנולים הם אחת מהקבוצות הגדולות ביותר של מרכיבים פעילים צמחיים. הם מורכבים מאלכוהול (הידרוקסיל) המחובר לטבעת בנזנית.
פנולים וגליקוזידים פנוליים מסוגים שונים שכיחים למדי בטבע. אלה אשר להם חשיבות משמעותית מנקודת המבט של תעשיית התרופות ועולם הרפואה מתחלקים לשבע קבוצות מוגדרות פחות או יותר: פנולים פשוטים; טאנינים; קומרינים; אנטראקינונים; נפטאקינונים; תרכובות פלבונואידיות; אנטוציאנידינים ואנטוציאנינים.
 

צמחים קשורים