Loading...

חומרים פעילים - גליקוזידים גלוקוזינולטיים

לפני יותר ממאה שנה בודדו החומרים Sinigrin ו- Sinalbin כגבישים מצמח החרדל. החומרים מקבוצה זו של גליקוזידים שכיחים במיוחד בצמחים ממשפחת המצליבים (Cruciferae). נמצא כי הם מעצימים את יכולת ההתנגדות של הצמח לתקיפה מצדם של מיקרואורגניזמים שונים.

מבחינה כימית, הגלוקוזינולטים הם תרכובות אורגניות המכילות גופרית וחנקן וקבוצה נוספת שמקורה בגלוקוז. המולקולה של תרכובות אלו כוללת אטום פחמן מרכזי המחובר, דרך אטום גופרית, לקבוצת הסוכר של הגליקוזיד ודרך אטום חנקני לקבוצה הפונקציונאלית הכוללת אטום גופרית ואוקסים
(Sulfonated oxime group). אטום הפחמן המרכזי מקושר גם לקבוצה צדית, כאשר לגלוקוזינולטים שונים יש קבוצות צדיות שונות המחוברות לשלד הראשוני.

עד היום בודדו כ- 120 תרכובות כאלה, ונמצא כי הן מיוצרות בצמח מחומצות אמינו שונות דוגמת מטיונין, טירוזין ונוספות. צמחים המכילים גליקוזידים גלוקוזינולטיים מכילים בנוסף גם אנזים (Mytosinase) אשר, בנוכחות מים, מפרק את הגליקוזיד לקבלת סוכר ואגליקון (Thiocyanate, Nitrile). גליקוזידים אלה נותנים את הטעם ואת הריח האופייניים לצמחים דוגמת חרדל, חזרת וכד'.