Loading...

אלה הן תרכובות בעלות 20 פחמנים, הכוללות חומצות שרף (Resin acids) דוגמת חומצה פימרית והחומצות האביאטיות של שרף עץ האורן (Abietic acids).

התרכובות הדיטרפניות מהוות כיום מוקד למחקר מדעי. דוגמא מעניינת הוא פורסקולין
(Forskolin), אשר בודד מהצמח Coleus forskohlii המוכר ברפואה ההודית המסורתית זה אלפי שנים לטיפול במחלות לב, בתת-פעילות של בלוטת התריס, ועוד. גם הדיטרפנים של משפחת החלבלוביים (Euphorbiaceae), לדוגמא האסטרים של Phorbol מעוררים עניין רפואי.