Loading...

חומצות אמינו הן יחידות המבנה הבסיסיות של חלבונים. גוף האדם עושה שימוש בעשרים חומצות אמינו סטנדרטיות לבניית החלבונים. את כל החומצות הללו עשוי האדם לקבל מהמזון. את חלקן הוא מסוגל לסנתז בעצמו, בעיקר בכבד. את החומצות שהאדם מסנתז בעצמו אין הוא חייב, כמובן, לקבל מהמזון - ולכן הן נקראות חומצות אמינו בלתי-חיוניות. בכל רקמות הגוף ובעיקר בכבד נעשה גם תהליך המכונה דיאמינציה (deamination) כאשר חומצת אמינו הופכת לחומרים כימיים אחרים וביניהם גם לשומן
.
מבין חומצות האמינו שבהן עושה האדם שימוש, יש שמונה שאותן יש הכרח לקבל מהמזון מפני שהגוף אינו יכול לייצרן בעצמו. אלו הן חומצות האמינו החיוניות: לאוצין, טראונין, פנילאלנין, ליזין, איזולאוצין, טריפטופאן, ולין, מתיונין. בנוסף, חייב כל אדם לקבל מהמזון גם חומצה נוספת, חצי-חיונית, בשם היסטידין, אשר למרות שהגוף יודע לסנתז אותה, מסתבר שהוא אינו מסנתז אותה בכמות מספקת. חומצה אחרת, ארגינין, חצי-חיונית גם היא, בעיקר עבור תינוקות וילדים הזקוקים לה בכמות העולה בהרבה על זו שאותה הם מסוגלים לייצר בעצמם.
 

צמחים קשורים