Loading...

(ondensed tannins (Proanthocyanidins

אלה כוללים את כל הטאנינים "האמיתיים" אשר המולקולות שלהם עמידות בפני פירוק (הידרוליזה) יותר מאלה של הקבוצה הנזכרת למעלה, ואשר מבחינה ביוסינטטית קשורים לפלבנואידים. טאנינים אלה שכיחים בטבע יותר מאשר הטאנינים הפריקים והנם פולימרים, או יותר נכון אוליגומרים, של יחידות פלבונואידיות (Flavan-3-ol). יחידות אלה מחוברות בקשרי פחמן-פחמן אשר אינם נגישים לפירוק באמצעות הידרוליזה.
המונח פרואנטוציאנידינים מקורו בתהליך החמצוני, היוצר אנטוציאנידינים בעלי צבע אדום. תהליך זה מתרחש כאשר מחממים טאנינים דחוסים בתמיסה חומצית. פרואנטוציאנידינים עשויים להיות מורכבים מ- 2 עד 50 יחידות פלבונואידיות, ולעתים אף יותר. לעתים מכנים תרכובות אלה בשם: OPC) Oligomeric Proanthcyanidins).
הטאנינים הנם מסיסי מים, ובמידה פחותה גם בכוהל ובגליצרין, אם כי קיימים טאנינים דחוסים בעלי משקל מולקולרי גבוהה ומבנה מורכב אשר אינם מסיסים. תמיסות המכילות ריכוז גבוה של טאנינים גורמות לשקיעתם של מתכות כבדות, אלקלואידים, חלבונים ולעתים גם גליקוזידים.