Loading...

מינרל הינו חומר אי-אורגני טבעי בעל הרכב אחיד, לרוב גבישי. המינרלים מצויים בקרום כדור הארץ, שם הם עוצבו במשך מיליוני שנים בתהליכים גיאולוגיים. קיימות ארבע קבוצות של מינרלים הדרושים ליצורים חיים, לפי מידת חשיבותם: ארבעת היסודות הבסיסיים: פחמן, מימן, חמצן וחנקן. אלו מופיעים בכל היצורים ומהווים למעלה מ-99% ממסתם. מאקרומינרלים; מיקרומינרלים (יסודות קורט).

תזונה קלוקלת, מטבוליזם לא תקין, תנאים סביבתיים קיצוניים, מחלות כרוניות, חולשה כרונית של מערכת העיכול וגורמים רבים נוספים - עלולים לגרום בסופו של דבר לחסרים בוויטמינים ובמינרלים. בבסיסה של רפואת הצמחים עומד הניסיון לתקן את מקור המחסור בוויטמינים ובמינרלים. צמחים המכילים ויטמינים ומינרלים בכמויות גבוהות עשויים לשמש באופן סימפטומתי ואקוטי בשלבים הראשונים של הטיפול בבעיות אלה.

צמחים קשורים