Loading...

חומרים פעילים - תרכובות פלבונואידיות

הפלבונואידים קיימים בטבע הן במצב חופשי והן כגליקוזידים, והם מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר של פנולים בטבע. מעל 2000 תרכובות כאלו מוכרות כיום, מתוכן כ- 500 במצב חופשי והשאר כגליקוזידים. גם הקומרינים, שהנם נגזרות של Alfa-pyrone וגם האנטוציאנידינים הם תרכובות פלבונואידיות במהותם, אך כאן נציג את הפלבונים ותרכובות הקשורות עמם.

מולקולות הפלבונים הן חומרים מסיסי לשד (Sap), לרוב בעלי צבע צהוב (Flavus בלטינית פירושו צהוב), המכילות טבעת אלפא-פירונית. רוב הגליקוזידים הפלבנואידיים קשורים לסוכר דרך אטום חמצן (O-Glycosides), אך אחדים גם דרך קשר ישיר עם אטום של פחמן (C-Glycosides). גליקוזידים אלה מסיסים בדרך כלל מסיסים במים ובאלכוהול.

קבוצת הפלבונואידים ידועה בהשפעות הפרמקולוגיות המגוונות שלה, ביניהן: פעילות נוגדת דלקת; נוגדת אלרגיה; נוגדת חמצון; השפעה מגוונת על כלי הדם והמערכת הקרדיו-ואסקולרית עם פעילות נוגדת קרישה ומגנה על כלי הדם; פעילות מעכבת על תהליכים ממאירים וכן השפעה מגינה על הכבד. פעילויות אלה מיוחסות לעתים קרובות להשפעה שיש לפלבונואידים על המטבוליזם של חומצה ארכידונית.

האנטוציאנידינים הינם פלבונואידים המקורבים מבחינה מבנית לקבוצת הפלבונים. הגליקוזידים שלהם ידועים בשם Anthocyanins, ושם זה מקורו ביוונית (פרח = Antho, כחול = Kyanos). האנטוציאנידינים הנם פיגמנטים מסיסי לשד (sap). הצבע הספציפי של הצמח נקבע על פי רמת ה- PH של הלשד.

צמחים קשורים