Loading...

הסטילבנים (Stilbenes) הם תרכובות פנוליות (C6-C2-C6) המבוססות על מבנה של שתי טבעות בנזניות (ארומטיות) המגושרות ביניהן בשרשרת בת שני פחמנים. בדרך כלל אחת מהטבעות הינה פנולית.
התרכובת הסטילבנית הנחקרת ביותר היא Resveratrol, שהינה הידרוקסי-סטילבן שכיח בקליפות ענבים אדומים וביין אדום, הקשור ישירות למנגנון המסביר את "הפרדוקס הצרפתי". חומר זה נחשב לנוגד חמצון, נוגד דלקת, נוגד צימות טסיות ואנטי אלרגי. לרבים מבין הסטילבנים מיוחסת פעילות אנטי-פטרייתית חזקה והם משמשים את הצמח לשם הגנה מפני מזיקים. סטילבנים נמצאים בצמחים בצורה חופשית, כגליקוזידים וכאוליגומרים.