Loading...

הקרוטנואידים שייכים לקבוצת התרכובות האיזופרנואידיות, ומוגדרים כטטרהטרפנים.
אלו הן מולקולות בעלות שרשראות ארוכות של 40 פחמנים, הכוללות גם אטומי מימן ולעתים חמצן.
אלה נטולי החמצן נקראים קרוטנים, בעוד שאלה הכוללים אטומי חמצן נקראים קסנטופילים. לקרוטנואידים קשרים כפולים רבים, המקנים להם את צבעם ואת יכולתם לנטרל רדיקלים חופשיים, והם מסיסים בשמן ובממסים אורגניים דוגמת אלכוהול.

בני אדם ובעלי חיים אינם יכולים לייצרם בגופם ועל כן עליהם לצרוך אותם ממזון צמחי. בטבע ידועים יותר מ-600 קרוטנואידים שונים, אך רק 20 מביניהם נמצאים בפלסמה וברקמות של בני אדם.
הקרוטנואידים משתתפים בתהליכי הפוטוסינטזה על ידי קליטה של גלי אור בספקטרום שונה מזה שבולע הכלורופיל. הם בעלי פעילות נוגדת חמצון, ויכולים לנטרל פעילותם של רדיקלים חופשיים ובכך למנוע נזקי חמצון לרקמות.

צמחים קשורים