Loading...

במעגלים שונים נוהגים לכנות לעתים את השמנים הנדיפים בשם "שמנים אתריים" או "שמנים ארומטיים". אנו, להבדיל, נשתמש במינוח המקובל במחקר הפיטוכימי.

השמנים הנדיפים שונים באופן מהותי משמני הבסיס (Fixed oils), הן בתכונותיהם הכימיות והן בתגובותיהם הפיזיקליות; הם נדיפים בטמפרטורת החדר ותחת השפעה של קיטור. להוציא מיעוט של שמנים המופקים באופן תעשייתי בתהליך של הידרוליזה, מיוצרים רוב השמנים הנדיפים בצמח בתאי שמן או במעין שערות בלוטיות. הם מאוחסנים בצמח במצבם הסופי. לעתים קיימים השמנים כחלק משרפים בתערובת הנקראת אולאורזין.

שמנים נדיפים משמשים למטרות רפואה (אקליפטוס), כחומרי טעם וריח (לימון) ובתעשיית הבשמים והקוסמטיקה (שמן ורד).
פעילות מחטאת אופיינית לשמנים בעלי תכולה גבוהה של תרכובות פנוליות, דוגמת שמן קורנית ושמן ציפורן. אצל אחרים, דוגמת שמן מנטה ושמן קימל, בולטת פעילות נוגדת עווית והם משמשים לטיפול בהפרעות עיכול כסופחי גזים (Carminatives).

באופן כללי, שמנים נדיפים הם תערובות של פחמימנים ותוצרים מחומצנים של אותם פחמימנים. הטעם והריח של אותם שמנים תלוי בעיקר בתרכובות מכילות החמצן, המסיסות במידה מסוימת במים אך נמסות טוב הרבה יותר באלכוהול. מקורן של רבות מבין התרכובות המוכלות בשמנים הנדיפים בטרפנואידים. חלקן נגזרות ארומטיות של בנזן
(Benzene) ואחדות, דוגמת טימול וקרבקרול, למרות היותן בעלות מבנה ארומטי, הרי מקורן הביו-סינתטי הנו טרפנואידי.

חלק מהמונוטרפנים, וגם תרכובות אחרות בשמנים הנדיפים - קיימים במצב חופשי וכן כגליקוזידים. יש לציין, עם זאת, כי בחלוקה של תרכובות נדיפות לקבוצות על פי המבנה הכימי שלהן נהוגה שרירות מסוימת. זאת, מכיוון שלשלד הבסיסי מחוברות לעתים קבוצות פונקציונאליות שונות בעלות חשיבות שווה מבחינת פעילותה הרפואית של התרכובת.

להלן דוגמאות לתרכובות נדיפות המופיעות בחלק מהשמנים היותר מוכרים.