Loading...

חומרים פעילים - תרכובות פוליסכרידיות

אלה הם פולימרים המבוססים על יחידות סוכריות ויחידות של חומצות אורוניות.

מחקרים הדגימו פעילות מעוררת חיסון לתרכובות רב-סוכריות אלה, אולם יש לציין כי המחקרים כללו ניסויים במבחנה (in vitro) ולא בגוף החי. יש לכך משמעות, מכיוון שתרכובות אלה אינן נספגות היטב במערכת העיכול, וזמינותן הביולוגית נמוכה. בנוסף, תרכובות אלה אינן נמסות בממסים אורגניים, כך שתמיסות כוהליות אינן ממצות אותן היטב מהצמח. עם זאת, יש הטוענים שההשפעה מעוררת החיסון של חומרים אלה מתרחשת כאשר הם מגיעים אל המעי ושם פועלים על רקמה לימפואידית חיסונית הנמצאת בדופן המעי.

צמחים קשורים